از دست رفتن تمرکز موجب تقویت یادگیری می‌شود!

یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که برخلاف آنچه تصور می‌شود، از دست دادن تمرکز در واقع باعث تقویت یادگیری می‌شود.

یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که برخلاف آنچه تصور می‌شود، از دست دادن تمرکز در واقع باعث تقویت یادگیری می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW