از بین رفتن ۲ ماهواره در یک پرتاب ناموفق

از بین رفتن ۲ ماهواره در یک پرتاب ناموفق قرار بود امروز ماهواره برنامه رصد زمین اسپانیا به نام "SEOSAT-Ingenio "همراه با ماهواره دیدبانی زمین"TARANIS" سوار بر موشک وگا شرکت آریان‌اسپیس پرتاب شود اما موشک اندکی پس از پرتاب دچار مشکل شد. به گزارش ایسنا، بخش بالایی موشک وگا چند دقیقه پس از پرتاب از پایگاه فضایی گویان دچار اختلال شد و باعث از بین رفتن دو ماهواره شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تله متری برای تعیین علت این خرابی در حال انجام است. پرتاب ماموریت وگا VV۱۷ که روز ۱۶ نوامبر ساعت ۲۰:۵۳ به وقت منطقه زمانی شرقی(۵:۲۳ بامداد امروز به وقت تهران)انجام شده بود پس از پرتاب با مشکل رو به رو شد. یک کنفرانس مطبوعاتی فردا(سه‌شنبه ۱۷ نوامبر) در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت پاریس(۱۶:۳۰ به وقت تهران) برگزار خواهد شد. کارشناسان سایر جزئیات مربوط به این مشکل را فاش نکردند و گفتند که برای ارائه اطلاعات بیشتر در تاریخ ۱۷ نوامبر جلسه توجیهی برگزار خواهند کرد. انتهای پیام

از بین رفتن ۲ ماهواره در یک پرتاب ناموفق

از بین رفتن ۲ ماهواره در یک پرتاب ناموفق

قرار بود امروز ماهواره برنامه رصد زمین اسپانیا به نام "SEOSAT-Ingenio "همراه با ماهواره دیدبانی زمین"TARANIS" سوار بر موشک وگا شرکت آریان‌اسپیس پرتاب شود اما موشک اندکی پس از پرتاب دچار مشکل شد.

به گزارش ایسنا، بخش بالایی موشک وگا چند دقیقه پس از پرتاب از پایگاه فضایی گویان دچار اختلال شد و باعث از بین رفتن دو ماهواره شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تله متری برای تعیین علت این خرابی در حال انجام است.

پرتاب ماموریت وگا VV۱۷ که روز ۱۶ نوامبر ساعت ۲۰:۵۳ به وقت منطقه زمانی شرقی(۵:۲۳ بامداد امروز به وقت تهران)انجام شده بود پس از پرتاب با مشکل رو به رو شد.

یک کنفرانس مطبوعاتی فردا(سه‌شنبه ۱۷ نوامبر) در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت پاریس(۱۶:۳۰ به وقت تهران) برگزار خواهد شد. کارشناسان سایر جزئیات مربوط به این مشکل را فاش نکردند و گفتند که برای ارائه اطلاعات بیشتر در تاریخ ۱۷ نوامبر جلسه توجیهی برگزار خواهند کرد.

انتهای پیام