از بین رفتن بیش از ۲۰ میلیون فرصت شغلی در آمریکا طی ماه آوریل

طی ماه آوریل به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و تعطیل شدن بسیاری از موسسات، کارخانه ها، مدارس و ساخت و ساز ۲۰.۲ میلیون فرصت شغلی در این کشور از بین رفت.

طی ماه آوریل به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا و تعطیل شدن بسیاری از موسسات، کارخانه ها، مدارس و ساخت و ساز ۲۰.۲ میلیون فرصت شغلی در این کشور از بین رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.