از بین بردن جای زخم با پیوند فولیکول مو

بافت زخم معمولاً سخت‌تر از پوست معمولی است، به علاوه فاقد فولیکول‌های مو و رگ‌های خونی است، بنابراین یک مطالعه جدید پیشنهاد می‌کند که پیوند فولیکول مو می‌تواند جای زخم‌ها را از بین ببرد.

بافت زخم معمولاً سخت‌تر از پوست معمولی است، به علاوه فاقد فولیکول‌های مو و رگ‌های خونی است، بنابراین یک مطالعه جدید پیشنهاد می‌کند که پیوند فولیکول مو می‌تواند جای زخم‌ها را از بین ببرد.

Radio Eram

FREE
VIEW