رادیو ارم

ارسال ۷ ماهواره از دل آسمان به مدار زمین

شرکت هوافضای "ویرجین اوربیت"(Virgin Orbit)، هفت ماهواره از آسمان به مدار زمین فرستاد.

خروج از نسخه موبایل