ارسال ۷ ماهواره از دل آسمان به مدار زمین

شرکت هوافضای "ویرجین اوربیت"(Virgin Orbit)، هفت ماهواره از آسمان به مدار زمین فرستاد.

شرکت هوافضای "ویرجین اوربیت"(Virgin Orbit)، هفت ماهواره از آسمان به مدار زمین فرستاد.

Radio Eram

FREE
VIEW