ارسال عکس‌های فضاپیمای ناسا از «مشتری» پس از ارتباط مجدد با زمین

فضاپیمای ناسا که پیشتر ارتباط آن با زمین قطع شده بود، پس از برقراری مجدد ارتباط، عکس‌هایی را از سیاره مشتری و قمر آن ارسال کرد.

فضاپیمای ناسا که پیشتر ارتباط آن با زمین قطع شده بود، پس از برقراری مجدد ارتباط، عکس‌هایی را از سیاره مشتری و قمر آن ارسال کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW