ارتباط هوش کودک و رفتن به حومه شهر در دوران بارداری

محققان دانشگاه «کلرادو بولدر» در مطالعه اخیرشان اظهار کردند ترک شهر و رفتن به حومه شهر در دوران بارداری ممکن است سبب باهوش‌تر شدن کودکان شود.

محققان دانشگاه «کلرادو بولدر» در مطالعه اخیرشان اظهار کردند ترک شهر و رفتن به حومه شهر در دوران بارداری ممکن است سبب باهوش‌تر شدن کودکان شود.

Radio Eram

FREE
VIEW