ارتباط هند با مدارگرد مریخ قطع شد

رسانه‌های هند گزارش داده‌اند که ارتباط ایستگاه‌های زمینی با مدارگرد مریخ این کشور قطع شده است.

رسانه‌های هند گزارش داده‌اند که ارتباط ایستگاه‌های زمینی با مدارگرد مریخ این کشور قطع شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW