ارتباط آلزایمر با آبله مرغان و تبخال!

یک مطالعه جدید حدس می‌زند که ویروس آبله مرغان می‌تواند عفونت تبخال خفته را دوباره فعال کند و منجر به ایجاد بیماری آلزایمر شود.

یک مطالعه جدید حدس می‌زند که ویروس آبله مرغان می‌تواند عفونت تبخال خفته را دوباره فعال کند و منجر به ایجاد بیماری آلزایمر شود.

Radio Eram

FREE
VIEW