ارائه ۱۲۰ برنامه تحولی وزارت ارشاد؛ عدالت فرهنگی در مسیر تحقق

تهران- ایرنا- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مردمی با تاکید بر نهادینه شدن عدالت فرهنگی و رفع دغدغه‌های اصحاب فرهنگ وهنر، هدف را برگسترش و رونق اقتصاد فرهنگ هنر و توسعه صنایع خلاق فرهنگی و... نهاد و با عزمی جهادی علاوه بر تحقق وعده‌هایش در کوتاه مدت، با ارائه ۱۲۰ برنامه تحولی اقدامی را در همه حوزه‌ها رقم زد.

تهران- ایرنا- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مردمی با تاکید بر نهادینه شدن عدالت فرهنگی و رفع دغدغه‌های اصحاب فرهنگ وهنر، هدف را برگسترش و رونق اقتصاد فرهنگ هنر و توسعه صنایع خلاق فرهنگی و… نهاد و با عزمی جهادی علاوه بر تحقق وعده‌هایش در کوتاه مدت، با ارائه ۱۲۰ برنامه تحولی اقدامی را در همه حوزه‌ها رقم زد.

Radio Eram

FREE
VIEW