ارائه طرحی جدید برای ساخت مدارهای الکترونیکی از آب!

پژوهشگران آلمانی، طرح جدیدی را برای ساخت مدارهای الکترونیکی ارائه داده‌اند که عنصر اصلی آن آب است.

پژوهشگران آلمانی، طرح جدیدی را برای ساخت مدارهای الکترونیکی ارائه داده‌اند که عنصر اصلی آن آب است.

Radio Eram

FREE
VIEW