ارائه روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا در سلول‌های سرطانی

ارائه روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا در سلول‌های سرطانی پژوهشگران آمریکایی، روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا ارائه داده‌اند که امکان تولید آنها در سلول‌های سرطانی را فراهم می‌کند. به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، پژوهشگران "دانشگاه مریلند در بالتیمور"(UMBC) در بررسی جدیدی، برای نخستین بار روشی را برای زیست‌ساخت نانوذرات پلاسمونیک طلا در سلول‌های سرطانی معرفی کرده‌اند که به روش‌های متداول آزمایشگاهی نیازی ندارد. روش آنها این ظرفیت را دارد که گسترش یابد و کاربردهای پزشکی داشته باشد. ساخت نانوذرات طلا با روش‌های متداول آزمایشگاهی، به پیش‌ماده یونی و عوامل کاهش‌دهنده نیاز دارد که تحت شرایط متفاوت واکنش مانند دما، پی‌اچ و زمان قرار دارند. این موضوع، به تغییر اندازه نانوذرات و عملکردهایی منجر می‌شود که مستقیما با درون‌بری به سلول‌ها، زمان ماندن آنها درون‌ بدن و پاکسازی آنها در ارتباط است. پژوهشگران برای پیشگیری از چنین عدم اطمینانی، در بررسی جدید خود نشان دادند که زیست‌ساخت نانوذرات طلا مستقیما در سلول‌های انسان بدون نیاز به روش‌های متداول آزمایشگاهی، قابل دستیابی است. پژوهشگران..

ارائه روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا در سلول‌های سرطانی

ارائه روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا در سلول‌های سرطانی

پژوهشگران آمریکایی، روش جدیدی برای تولید نانوذرات طلا ارائه داده‌اند که امکان تولید آنها در سلول‌های سرطانی را فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، پژوهشگران "دانشگاه مریلند در بالتیمور"(UMBC) در بررسی جدیدی، برای نخستین بار روشی را برای زیست‌ساخت نانوذرات پلاسمونیک طلا در سلول‌های سرطانی معرفی کرده‌اند که به روش‌های متداول آزمایشگاهی نیازی ندارد. روش آنها این ظرفیت را دارد که گسترش یابد و کاربردهای پزشکی داشته باشد.

ساخت نانوذرات طلا با روش‌های متداول آزمایشگاهی، به پیش‌ماده یونی و عوامل کاهش‌دهنده نیاز دارد که تحت شرایط متفاوت واکنش مانند دما، پی‌اچ و زمان قرار دارند. این موضوع، به تغییر اندازه نانوذرات و عملکردهایی منجر می‌شود که مستقیما با درون‌بری به سلول‌ها، زمان ماندن آنها درون‌ بدن و پاکسازی آنها در ارتباط است. پژوهشگران برای پیشگیری از چنین عدم اطمینانی، در بررسی جدید خود نشان دادند که زیست‌ساخت نانوذرات طلا مستقیما در سلول‌های انسان بدون نیاز به روش‌های متداول آزمایشگاهی، قابل دستیابی است.

پژوهشگران با استفاده از نانوذرات طلا، نحوه واکنش سلول‌های سرطانی متفاوت را با قرار دادن ریزمحیط سلول در معرض کلروآریک اسید مورد بررسی قرار دادند. این نانوذراتی که در سلول تولید می‌شوند، می‌توانند برای کاربردهای گوناگون زیست‌پزشکی از جمله تصویربرداری با اشعه ایکس مورد استفاده قرار بگیرند و یا با از بین بردن بافت‌ها و سلول‌های غیرعادی، مزیت درمانی داشته باشند.

پژوهشگران در این بررسی، روش جدید تولید نانوذرات پلاسمونیک طلا در سلول‌ها را که طی چند دقیقه و با استفاده از پلی‌اتیلن گلیکول به عنوان حامل طلای یونی صورت می‌گیرد، توضیح دادند. "دیپنجان پان" (Dipanjan Pan)، استاد شیمی، زیست‌شیمی و مهندسی محیط زیست دانشگاه مریلند در بالتیمور و سرپرست این پژوهش گفت: ما یک سیستم منحصر به فرد ابداع کرده‌ایم که در آن، نانوذرات طلا به واسطه زیست‌مولکول‌های سلولی کاهش می‌یابند و آن دسته از مولکول‌ها که می‌توانند عملکرد خود را نگه دارند، این ظرفیت را دارند که بقیه را به سوی هسته سلول راهنمایی کنند.

این گروه پژوهشی همچنین تلاش کردند تا ظرفیت زیست‌پزشکی این روش را با القای زیست‌ساخت نانوذرات طلا به تومور یک موش نشان دهند.

پان ادامه داد: بررسی روی موشها، نحوه شکل‌گیری درون‌ سلولی و گذر کردن این نانوذرات طلا را نشان می‌دهد و روش بسیار امیدوارکننده‌ای برای دارورسانی ارائه می‌کند.

این پژوهش، در مجله "Nature Communications" به چاپ رسید.

انتهای پیام