نماد سایت رادیو ارم

اذعان تلویحی ایکائو به ناتوانی خود در واکنش موثر به نشاندن پرواز خانواده دایی

پس از سه روز ایکائو در پاسخ به درخواست‌های مکرر حامد اسماعیلیون برای نشان دادن واکنش به ماجرای نشاندن هواپیمای مسافربری حامل خانواده علی دایی مجبور به واکنش شد.

خروج از نسخه موبایل