اذعان تلویحی ایکائو به ناتوانی خود در واکنش موثر به نشاندن پرواز خانواده دایی

پس از سه روز ایکائو در پاسخ به درخواست‌های مکرر حامد اسماعیلیون برای نشان دادن واکنش به ماجرای نشاندن هواپیمای مسافربری حامل خانواده علی دایی مجبور به واکنش شد.

پس از سه روز ایکائو در پاسخ به درخواست‌های مکرر حامد اسماعیلیون برای نشان دادن واکنش به ماجرای نشاندن هواپیمای مسافربری حامل خانواده علی دایی مجبور به واکنش شد.

Radio Eram

FREE
VIEW