ادامه تلاش‌های ناسا برای افزایش عمر «تلسکوپ فضایی هابل»

ناسا در حال بررسی عمیق‌تر امکان استفاده از یک فضاپیمای خصوصی برای پرتاب «تلسکوپ فضایی هابل» به ارتفاعات جدید است تا جان تازه‌ای به این رصدخانه فضایی تأثیرگذار ببخشد.

ناسا در حال بررسی عمیق‌تر امکان استفاده از یک فضاپیمای خصوصی برای پرتاب «تلسکوپ فضایی هابل» به ارتفاعات جدید است تا جان تازه‌ای به این رصدخانه فضایی تأثیرگذار ببخشد.

Radio Eram

FREE
VIEW