ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران با وجود بازداشت و سرکوب شدید

همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، دانشجویان دانشگاه‌ها در چندین شهر در گوشه و کنار کشور روز شنبه، ۲۸ آبان، با حضور در محل تحصیل خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، دانشجویان دانشگاه‌ها در چندین شهر در گوشه و کنار کشور روز شنبه، ۲۸ آبان، با حضور در محل تحصیل خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW