ادامه اعتراضات خیابانی و تحریم‌های آمریکا رژیم اسد را به شدت تحت فشار گذاشته است

بخش انگیسی صدای آمریکا – پنچ روز است که اعتراضات مردمی منطقه دروزی نشین سویدا در سوریه، که معمولا از آرامش نسبی برخوردار بوده است، را به لرزه در آورده است. افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی - دشواری‌هایی که زندگی مردم عادی سوریه که سال‌ها درگیر جنگ بوده‌اند را دچار یک بحران دیگر کرده است - دلیل اصلی این اعتراضات عنوان می‌شود. تصاویر ویدئویی آماتوری که تاکنون منتشر شده صدها معترض را نشان می‌دهند که علیه حکومت بشار اسد شعار سر می‌دهند. اما این بحران اقتصادی تنها دامن‌گیر سویدا نشده و نوسان شدید نرخ خرید و فروش ارز، باعث شده است که بسیاری از فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها در پایتخت نیز کسب‌وکار خود را تعطیل کنند.

بخش انگیسی صدای آمریکا – پنچ روز است که اعتراضات مردمی منطقه دروزی نشین سویدا در سوریه، که معمولا از آرامش نسبی برخوردار بوده است، را به لرزه در آورده است.

افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی – دشواری‌هایی که زندگی مردم عادی سوریه که سال‌ها درگیر جنگ بوده‌اند را دچار یک بحران دیگر کرده است – دلیل اصلی این اعتراضات عنوان می‌شود.

تصاویر ویدئویی آماتوری که تاکنون منتشر شده صدها معترض را نشان می‌دهند که علیه حکومت بشار اسد شعار سر می‌دهند.

اما این بحران اقتصادی تنها دامن‌گیر سویدا نشده و نوسان شدید نرخ خرید و فروش ارز، باعث شده است که بسیاری از فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها در پایتخت نیز کسب‌وکار خود را تعطیل کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW