اخترشناس پیشگام در جستجوی هوش فرازمینی درگذشت

فرانک دریک(Frank Drake)، اخترشناس پیشگام در جستجوی هوش فرازمینی در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

فرانک دریک(Frank Drake)، اخترشناس پیشگام در جستجوی هوش فرازمینی در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

Radio Eram

FREE
VIEW