احیای چهار قنات در کاخ سعدآباد

احیای چهار قنات در کاخ سعدآباد پروژه احیای چهار قنات از قنات‌های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در محوطه و حریم موزه‌های «ظروف»، «آب»، «ملت» و «نظامی» به سرانجام رسید. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، این پروژه در دوره‌ای بیش از سه ماه و با نظارت بخش فنی مجموعه سعدآباد و توسط استادان تجربی انجام شد. رشته‌ای از قنات محوطه ملت که بیش از ٤٠ سال به دلیل موانع مختلف و عدم پاکسازی و لایه‌روبی مصالح و خاک، ریزش مخازن و مسیرهای قنات، ریشه‌های گیاهی و غیره جریان آب در آن کاملا متوقف و جوی انشعاب آن کاملا خشک شده بود، پس از انجام این عملیات، بار دیگر شاهد به جریان افتادن آب است. این عملیات در بخش‌های مختلف این پروژه شامل: مطالعات تاریخی، مطالعات میدانی شناخت، مطالعات آسیب‌شناسی، شناسایی مخازن و مسیرها و ویژگی‌های ساختار ، پاکسازی، لایه‌روبی، ریشه‌زنی، آواربرداری از بخش‌های مسدودشده حاصل از ریزش، استحکام بخشی بدنه و مسیر جریان ، مرمت بخش های تخریب شده، پاکسازی مسیر جوی، حریم گذاری مسیر جوی در بخش های آسیب دیده ، کَول گذاری و درپوش گذاری جهت جلوگیری از ورود هرگون..

احیای چهار قنات در کاخ سعدآباد

احیای چهار قنات در کاخ سعدآباد

پروژه احیای چهار قنات از قنات‌های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در محوطه و حریم موزه‌های «ظروف»، «آب»، «ملت» و «نظامی» به سرانجام رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، این پروژه در دوره‌ای بیش از سه ماه و با نظارت بخش فنی مجموعه سعدآباد و توسط استادان تجربی انجام شد. رشته‌ای از قنات محوطه ملت که بیش از ٤٠ سال به دلیل موانع مختلف و عدم پاکسازی و لایه‌روبی مصالح و خاک، ریزش مخازن و مسیرهای قنات، ریشه‌های گیاهی و غیره جریان آب در آن کاملا متوقف و جوی انشعاب آن کاملا خشک شده بود، پس از انجام این عملیات، بار دیگر شاهد به جریان افتادن آب است.

این عملیات در بخش‌های مختلف این پروژه شامل: مطالعات تاریخی، مطالعات میدانی شناخت، مطالعات آسیب‌شناسی، شناسایی مخازن و مسیرها و ویژگی‌های ساختار ، پاکسازی، لایه‌روبی، ریشه‌زنی، آواربرداری از بخش‌های مسدودشده حاصل از ریزش، استحکام بخشی بدنه و مسیر جریان ، مرمت بخش های تخریب شده، پاکسازی مسیر جوی، حریم گذاری مسیر جوی در بخش های آسیب دیده ، کَول گذاری و درپوش گذاری جهت جلوگیری از ورود هرگونه نخاله و … است.

این قنات ها از نوع قنات های کوره ای است. برخی از این قنات ها که به اواخر دوره قاجار تا دوره پهلوی اول مربوط است کاربرد مصرفی برای زندگی و طبیعت داشته و از دوره پهلوی دوم نیز از آن ها برای آبیاری باغ و محوطه استفاده می شد.

در زمان پهلوی اول، سراسر باغ سعدآباد از رودخانه دربند مشروب می‌شد. رضاخان آب رودخانه دربند را خریداری کرد و به آبیاری این باغ اختصاص داد اما پهلوی دوم ۱۲ ساعت از آب رودخانه را به رعایا بخشید و چون آب این رودخانه برای آبیاری سعدآباد کافی نبود از ۱۲ رشته قنات قدیمی و جدیدالاحداث استفاده شد.

انتهای پیام