احساس حضور در بازی ویدیویی با پوشیدن یک لباس مخصوص

یک لباس با فناوری لمسی به کاربر این امکان را می‌دهد که احساس حضور واقعی در یک بازی ویدیویی را تجربه کند.

یک لباس با فناوری لمسی به کاربر این امکان را می‌دهد که احساس حضور واقعی در یک بازی ویدیویی را تجربه کند.

Radio Eram

FREE
VIEW