احداث اولین کارخانه حذف کربن اقیانوسی

یک استارتاپ مستقر در هاوایی، اولین کارخانه آزمایشی حذف کربن از اقیانوس را راه‌اندازی کرده است.

یک استارتاپ مستقر در هاوایی، اولین کارخانه آزمایشی حذف کربن از اقیانوس را راه‌اندازی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW