احتمال نیاز بیشتر انسان به خواب در زمستان

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که اگرچه انسان به خواب زمستانی نمی‌رود، اما ممکن است نیاز به خواب بیشتری در زمستان داشته باشد.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که اگرچه انسان به خواب زمستانی نمی‌رود، اما ممکن است نیاز به خواب بیشتری در زمستان داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW