احتمال درمان سرطان با نور فرابنفش طی ۵ تا ۱۰ سال آینده

دانشمندان می‌گویند، با توجه به روند تحقیقات فعلی روی روش‌های درمان انواع سرطان، نسل بعدی درمان‌های این بیماری می‌تواند بین پنج تا ۱۰ سال دیگر در دسترس قرار گیرد.

دانشمندان می‌گویند، با توجه به روند تحقیقات فعلی روی روش‌های درمان انواع سرطان، نسل بعدی درمان‌های این بیماری می‌تواند بین پنج تا ۱۰ سال دیگر در دسترس قرار گیرد.

Radio Eram

FREE
VIEW