احتمال درمان آلزایمر با کشف دو ژن جدید

در بزرگترین مطالعه آلزایمر در جهان، دو ژن جدید کشف شده است که می‌تواند به درمان این بیماری اسرارآمیز منجر شود.

در بزرگترین مطالعه آلزایمر در جهان، دو ژن جدید کشف شده است که می‌تواند به درمان این بیماری اسرارآمیز منجر شود.

Radio Eram

FREE
VIEW