احتمالا زهره هرگز دارای اقیانوس نبوده است

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشان و با بررسی مدل‌های آب و هوایی اظهار کرده‌اند ممکن است سطح سیاره زهره هرگز آنقد سرد نبوده که بتواند اقیانوس داشته باشد.

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشان و با بررسی مدل‌های آب و هوایی اظهار کرده‌اند ممکن است سطح سیاره زهره هرگز آنقد سرد نبوده که بتواند اقیانوس داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW