اجرای مشترک قطعه «بابا یِتو» توسط دو گروه کُر از ایران و کرواسی

تهران- ایرنا- در حالیکه تمامی گروه‌های آوازی و کُر در سراسر جهان بدلیل بیماری همه گیری کووید ۱۹ با مشکل فعالیت و اجرا روبرو هستند؛ دو گروه کُر از کرواسی و ایران با هدف امید بخشی به مردم جهان و یادآوری زنده بودن ارزش‌های مشترک انسانی، یک موسیقی روح بخش مشترک را در سطح بین المللی اجرا کردند.

تهران- ایرنا- در حالیکه تمامی گروه‌های آوازی و کُر در سراسر جهان بدلیل بیماری همه گیری کووید ۱۹ با مشکل فعالیت و اجرا روبرو هستند؛ دو گروه کُر از کرواسی و ایران با هدف امید بخشی به مردم جهان و یادآوری زنده بودن ارزش‌های مشترک انسانی، یک موسیقی روح بخش مشترک را در سطح بین المللی اجرا کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW