اجرای طرح سراسری «آموزش خوشنویسی برای همه» با همکاری انجمن خوشنویسان ایران

تهران- ایرنا- اجرای طرح سراسری آموزش خوشنویسی برای همه در نشست مشترک مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران انجمن خوشنویسان ایران، مورد بررسی قرار گرفت.

تهران- ایرنا- اجرای طرح سراسری آموزش خوشنویسی برای همه در نشست مشترک مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران انجمن خوشنویسان ایران، مورد بررسی قرار گرفت.

Radio Eram

FREE
VIEW