اجبار کرونا

اجبار کرونا ۵ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۲:۳۴در یکسال گذشته افراد زیادی مجبور به تغییر شغل و یا تعطیل کردن مشاغل نوپای خود شدند. یکسال از «شیوع ویروس کرونا» در کشورمان می گذرد. در روزهای ابتدایی همه گیری،‌ مشاغل پر خطری همچون استخرها،‌ تالارهای پذیرایی، کنسرت‌ها، تئاترها و ... به امید آمدن روزهای بدون کرونا برای مدت کوتاهی تعطیل شدند اما این ویروس منحوس همچنان در ایران جا خوش کرده و باعث آسیب به مشاغل بسیاری شده است. در طول تهیه‌ی این گزارش با افراد زیادی آشنا شدم که شغلشان از گزند کرونا بی نصیب نمانده بود، اما به دلیل ترس از دست دادن وجهه اجتماعی و حفظ آبرو، تمایلی به مشارکت در گزارش نداشتند. عکس: رخساره پورحیدر

اجبار کرونا

در یکسال گذشته افراد زیادی مجبور به تغییر شغل و یا تعطیل کردن مشاغل نوپای خود شدند. یکسال از «شیوع ویروس کرونا» در کشورمان می گذرد. در روزهای ابتدایی همه گیری،‌ مشاغل پر خطری همچون استخرها،‌ تالارهای پذیرایی، کنسرت‌ها، تئاترها و … به امید آمدن روزهای بدون کرونا برای مدت کوتاهی تعطیل شدند اما این ویروس منحوس همچنان در ایران جا خوش کرده و باعث آسیب به مشاغل بسیاری شده است. در طول تهیه‌ی این گزارش با افراد زیادی آشنا شدم که شغلشان از گزند کرونا بی نصیب نمانده بود، اما به دلیل ترس از دست دادن وجهه اجتماعی و حفظ آبرو، تمایلی به مشارکت در گزارش نداشتند.

عکس: رخساره پورحیدر

Radio Eram

FREE
VIEW