اجاق گاز عامل ابتلای کودکان به آسم

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که اجاق گازی که روی آن غذا می‌پزیم می‌تواند باعث ایجاد آسم در کودکان شود.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که اجاق گازی که روی آن غذا می‌پزیم می‌تواند باعث ایجاد آسم در کودکان شود.

Radio Eram

FREE
VIEW