اتهام محاربه از پرونده یک معترض دیگر حذف شد؛ پرهام پروری با وثیقه «آزاد می‌شود»

بنا بر اعلام وکیل پرهام پروری، از معترضانی که پس از بازداشت به محاربه متهم شده بود، این اتهام از پرونده او برداشته شده است.

بنا بر اعلام وکیل پرهام پروری، از معترضانی که پس از بازداشت به محاربه متهم شده بود، این اتهام از پرونده او برداشته شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW