اتهام آزار جنسی علیه پژوهشگر دوتابعیتی که جسورانه از ایران گریخت

اظهارات سه زن در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد، حاکی از آن است که داستان کامیل احمدی، پژوهشگری که جسورانه از ایران گریخت، ممکن است زوایایی تاریک از جمله تعرض و آزار جنسی داشته باشد.

اظهارات سه زن در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد، حاکی از آن است که داستان کامیل احمدی، پژوهشگری که جسورانه از ایران گریخت، ممکن است زوایایی تاریک از جمله تعرض و آزار جنسی داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW