اتحادیه جهانی کشتی: حسن یزدانی به دنبال ششمین مدال جهانی و المپیک

اتحادیه جهانی کشتی: حسن یزدانی به دنبال ششمین مدال جهانی و المپیک اتحادیه جهانی کشتی خبر برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در رقابت های جهانی صربستان مورد توجه اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت. اتحادیه جهانی کشتی ضمن درج نتایج این رقابت ها، به پیروزی قاطع ۱۱ بر صفر حسن یزدانی مقابل احمد بذری اشاره و تاکید کرد: یزدانی به دنبال ششمین مدال خود در رقابت های جهانی و المپیک است. یزدانی یک طلای المپیک و ۲ طلا، یک نقره و یک برنز جهان را در کارنامه خود دارد. رقابت های جهانی صربستان ۲۲ تا ۳۰ آذر در بلگراد صربستان برگزار می شود. انتهای پیام

اتحادیه جهانی کشتی: حسن یزدانی به دنبال ششمین مدال جهانی و المپیک

اتحادیه جهانی کشتی: حسن یزدانی به دنبال ششمین مدال جهانی و المپیک

اتحادیه جهانی کشتی خبر برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در رقابت های جهانی صربستان مورد توجه اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.

اتحادیه جهانی کشتی ضمن درج نتایج این رقابت ها، به پیروزی قاطع ۱۱ بر صفر حسن یزدانی مقابل احمد بذری اشاره و تاکید کرد: یزدانی به دنبال ششمین مدال خود در رقابت های جهانی و المپیک است.

یزدانی یک طلای المپیک و ۲ طلا، یک نقره و یک برنز جهان را در کارنامه خود دارد.

رقابت های جهانی صربستان ۲۲ تا ۳۰ آذر در بلگراد صربستان برگزار می شود.

انتهای پیام