اتحادیه اروپا: شمار پناهجویان افزایش خواهد یافت

بنا به ارزیابی اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا شمار پناهجویان در قلمرو این اتحادیه رو به افزایش خواهد گذاشت. این ارزیابی بدون احتساب جنگ‌زدگان اوکراین است. در ده ماه سال جاری ۷۹۰هزار درخواست پناهندگی به ثبت رسیده است.نینا گرگوری، مدیر اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) گفته است: «این کاملا روشن است که روند صعودی شمار درخواست‌های پناهندگی در آینده نیز ادامه خواهد داشت». او افزود، بی‌ثباتی و تهدید امنیت انسانی از ویژگی‌های دنیای امروز است. به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید گرگوری به گروه رسانه‌ای فونکه گفت: «متأسفانه این روند موقتی نیست.» تحولات ژئوپلیتیکی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأثیر مستقیمی بر نیازهای حفاظت بین‌المللی دارد و منجر به افزایش جابه‌جایی به کشورهای اتحادیه اروپا شده است. یک افزایش قابل توجه گرگوری گزارش داد که تقریباً ۷۹۰هزار درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا از ژانویه تا پایان اکتبر سال جاری ارائه شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش داشته است. او در عین حال افزود، با این حال این تعداد کمتر از سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است. به گفته او بیشتر ..

بنا به ارزیابی اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا شمار پناهجویان در قلمرو این اتحادیه رو به افزایش خواهد گذاشت. این ارزیابی بدون احتساب جنگ‌زدگان اوکراین است. در ده ماه سال جاری ۷۹۰هزار درخواست پناهندگی به ثبت رسیده است.نینا گرگوری، مدیر اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) گفته است: «این کاملا روشن است که روند صعودی شمار درخواست‌های پناهندگی در آینده نیز ادامه خواهد داشت». او افزود، بی‌ثباتی و تهدید امنیت انسانی از ویژگی‌های دنیای امروز است. به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید گرگوری به گروه رسانه‌ای فونکه گفت: «متأسفانه این روند موقتی نیست.» تحولات ژئوپلیتیکی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأثیر مستقیمی بر نیازهای حفاظت بین‌المللی دارد و منجر به افزایش جابه‌جایی به کشورهای اتحادیه اروپا شده است. یک افزایش قابل توجه گرگوری گزارش داد که تقریباً ۷۹۰هزار درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا از ژانویه تا پایان اکتبر سال جاری ارائه شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش داشته است. او در عین حال افزود، با این حال این تعداد کمتر از سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است. به گفته او بیشتر پناهجویان از سوریه، افغانستان و ترکیه هستند. بیشتر بخوانید: افزایش شدید ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ پناهندگان جنگ‌زده اوکراینی در ارقام جدید لحاظ نشده‌اند. آنها در سطح اتحادیه اروپا بدون گذراندن مراحل طولانی پناهندگی حمایت موقت دریافت می‌کنند. به گفته گریگوری، تاکنون ۴.۷میلیون جنگ‌زده اوکراینی به ثبت رسیده است. رئیس اداره امور پناهندگی اروپا تاکید کرد که فعال شدن دستورالعمل حفاظت موقت از اوکراینی‌ها، از فروپاشی سیستم‌های ملی پناهندگی اروپایی جلوگیری کرده است. میلیون‌ها ثبت‌نام و ارائه درخواست می‌توانست سیستم‌های پذیرش اروپا را تحت "فشار قابل توجهی" قرار دهد. به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید گرگوری خواستار پیشرفت در اصلاحات برنامه‌ریزی شده در امور پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا شد. او از بیانیه‌ای در سطح اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم یافتن راه‌حل‌های ساختاری پیش از انتخابات ۲۰۲۴ اروپا استقبال کرد و گفت، "پیشرفت در این موضوعات مهم خواهد بود".

Radio Eram

FREE
VIEW