ابهام‌زدایی از انبساط جهان با بزرگترین نقشه کهکشان‌ها

ستاره‌شناسان با بزرگترین نقشه از ۵۶ هزار کهکشان در جهان هستی در حال ابهام زدایی از مسئله انبساط جهان هستند.

ستاره‌شناسان با بزرگترین نقشه از ۵۶ هزار کهکشان در جهان هستی در حال ابهام زدایی از مسئله انبساط جهان هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW