ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان

ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان ایسنا/خوزستان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان در سمت های خود ابقا شدند. سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: به علت کمبود وقت و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه صنعت نفت آبادان و باتوجه به این که بازیکنان بسیاری را از دست دادیم، برای این که بیش از این زمان را از دست ندهیم، تصمیم به ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گرفتیم. وی بیان کرد: به هر حال هر سه نماینده آبادان طی صحبتی که داشتیم، دیدیم اگر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره فصل قبل ابقا شوند به سود باشگاه است زیرا اگر می خواستیم گزینه های جدیدی را انتخاب کنیم تا بخواهند با ظرفیت ها آشنا شوند، زمان نقل و انتقالات را از دست می دهیم و شیرازه تیم نیز از هم می پاشد. بنابراین تنها گزینه پیش روی هر سه نماینده مردم آبادان این بود که نفرات فصل گذشته به کار خود ادامه دهند و این کار عاقلانه و منطقی است. نماینده مردم آبادان گفت: البته برای فعالیت این دوستان مدت زمان تعیین نکردیم و ممکن است ۱۰ روز، یک ماه یا یک سال باشد. فعل..

ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان

ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان

ایسنا/خوزستان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه نفت آبادان در سمت های خود ابقا شدند.

سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: به علت کمبود وقت و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه صنعت نفت آبادان و باتوجه به این که بازیکنان بسیاری را از دست دادیم، برای این که بیش از این زمان را از دست ندهیم، تصمیم به ابقای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گرفتیم.

وی بیان کرد: به هر حال هر سه نماینده آبادان طی صحبتی که داشتیم، دیدیم اگر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره فصل قبل ابقا شوند به سود باشگاه است زیرا اگر می خواستیم گزینه های جدیدی را انتخاب کنیم تا بخواهند با ظرفیت ها آشنا شوند، زمان نقل و انتقالات را از دست می دهیم و شیرازه تیم نیز از هم می پاشد. بنابراین تنها گزینه پیش روی هر سه نماینده مردم آبادان این بود که نفرات فصل گذشته به کار خود ادامه دهند و این کار عاقلانه و منطقی است.

نماینده مردم آبادان گفت: البته برای فعالیت این دوستان مدت زمان تعیین نکردیم و ممکن است ۱۰ روز، یک ماه یا یک سال باشد. فعلا قرار است تیم را برای لیگ بیستم ببندند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس علی عیسی زاده در سمت مدیرعاملی و حسن نصر اصفهانی، حسین کشاورزی، جهانگیر کی شمس و مظفر شاملی به عنوان اعضای هیات مدیره در سمت خود ابقا شدند.

انتهای پیام