ابراز همدردی فرح پهلوی با خانواده‌های جانباز کرمانشاهی و کارگر میدان نفتی هویزه

ابراز همدردی فرح پهلوی با خانواده‌های جانباز کرمانشاهی و کارگر میدان نفتی هویزه شهبانو فرح پهلوی پنجشنبه ۲۲ خرداد در بیانیه ای با خانواده‌های دو شهروند ایرانی که دلیل مشکلات اقتصادی دست به خودکشی و خودسوزی زده بودند، ابراز همدردی کرده است. فرح پهلوی در این پیام نوشته است: «با اندوهی فراوان آگاه شدم که هم میهن جانباز جنگ هشت ساله عراق با ایران، روانشاد جهانگیر آزادی میان‌کوهی با خودسوزی در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه به زندگی خود خاتمه داده است. سپس کارگر نگهبان چاه های نفت، عمران محمدی روشن به سبب پرداخت نشدن دستمزد، خود را در کنار چاه نفت در خوزستان حلق آویز کرد.» جهانگیر آزادی میان‌کوهی یکشنبه در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه اقدام به خودسوزی کرد و دو روز پس از آن جان سپرد. همچنین عمران روشنی مقدم چهارشنبه خود را در تاسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه حلق‌آویز کرد. فرح پهلوی در این پیام خود تاکید کرده است: «در کشوری که به دلیل بیدادگری اجتماعی و ارزش نگذاشتن به خواسته های شهروندان دو نفر هم میهن به این شکل جانگداز به زندگی خود پایان بدهند، نماینگر این است که جامعه به نقطه ای رسیده که..

ابراز همدردی فرح پهلوی با خانواده‌های جانباز کرمانشاهی و کارگر میدان نفتی هویزه

شهبانو فرح پهلوی پنجشنبه ۲۲ خرداد در بیانیه ای با خانواده‌های دو شهروند ایرانی که دلیل مشکلات اقتصادی دست به خودکشی و خودسوزی زده بودند، ابراز همدردی کرده است.

فرح پهلوی در این پیام نوشته است: «با اندوهی فراوان آگاه شدم که هم میهن جانباز جنگ هشت ساله عراق با ایران، روانشاد جهانگیر آزادی میان‌کوهی با خودسوزی در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه به زندگی خود خاتمه داده است. سپس کارگر نگهبان چاه های نفت، عمران محمدی روشن به سبب پرداخت نشدن دستمزد، خود را در کنار چاه نفت در خوزستان حلق آویز کرد.»

جهانگیر آزادی میان‌کوهی یکشنبه در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه اقدام به خودسوزی کرد و دو روز پس از آن جان سپرد.

همچنین عمران روشنی مقدم چهارشنبه خود را در تاسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه حلق‌آویز کرد.

فرح پهلوی در این پیام خود تاکید کرده است: «در کشوری که به دلیل بیدادگری اجتماعی و ارزش نگذاشتن به خواسته های شهروندان دو نفر هم میهن به این شکل جانگداز به زندگی خود پایان بدهند، نماینگر این است که جامعه به نقطه ای رسیده که جز خودسوزی و خودکشی راهی ندارد.»

وی تصریح کرده است: «زمانی که مردم بی پناه مرگ را بر این شکل زندگی ترجیح دهند و رنج مردن را از زجر زندگی کمتر بدانند، این نشانه سقوط در پرتگاهی است که حکومت تنها مسئول و جوابگوی آن می باشد. با تسلیت به خانواده این جانباختگان، برای همه مردم ایران آرزوی ایرانی آباد، آزاد و رفاه عمومی برای تمامی شهروندان دارم.»

با افزایش وخامت وضعیت اقتصادی بسیاری از شهروندان در ایران، خبرهایی مشابه در روزهای اخیر منتشر شده ‌است.

Radio Eram

FREE
VIEW