ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از احتمال «اعدام مخفیانه» چهار زندانی محکوم در ایران

عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که وضعیت چهار زندانی محکوم به اعدام را که از زندان به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند مشخص کند.

عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که وضعیت چهار زندانی محکوم به اعدام را که از زندان به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند مشخص کند.

Radio Eram

FREE
VIEW