ابداع یک واکسن استنشاقی جدید برای مقابله با کووید-۱۹

پژوهشگران آمریکایی، نوعی واکسن استنشاقی جدید ابداع کرده‌اند که می‌تواند به مقابله با کووید-۱۹ کمک کند.

پژوهشگران آمریکایی، نوعی واکسن استنشاقی جدید ابداع کرده‌اند که می‌تواند به مقابله با کووید-۱۹ کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW