ابداع یک نوع شیشه جدید برای خودروها

شرکت تولید شیشه اتومبیل چینی "فویاو" به تازگی از توسعه شیشه‌ای(شیشه جلو) برای خودروها خبر داده که بسیار هوشمند و پیشرفته بوده و مجهز به عایق حرارتی نیز هست.

شرکت تولید شیشه اتومبیل چینی "فویاو" به تازگی از توسعه شیشه‌ای(شیشه جلو) برای خودروها خبر داده که بسیار هوشمند و پیشرفته بوده و مجهز به عایق حرارتی نیز هست.

Radio Eram

FREE
VIEW