ابداع یک فناوری رباتیک برای تشخیص و درمان همزمان سرطان ریه

دانشمندان می‌گویند موفق به ابداع یک فناوری رباتیک جدید و انقلابی شده‌اند که می‌تواند به تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ریه به صورت همزمان کمک کند.

دانشمندان می‌گویند موفق به ابداع یک فناوری رباتیک جدید و انقلابی شده‌اند که می‌تواند به تشخیص زودهنگام و درمان سرطان ریه به صورت همزمان کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW