ابداع یک دستگاه موبایلی برای درمان گزش حشرات!

به نظر می‌رسد برای اولین بار یک گجت کوچک برای گوشی هوشمند به منظور درمان گزش و نیش حشرات ساخته شده است و تنها با کمی گرما از درگاه شارژ گوشی هوشمند شما می‌تواند این کار را انجام دهد.

به نظر می‌رسد برای اولین بار یک گجت کوچک برای گوشی هوشمند به منظور درمان گزش و نیش حشرات ساخته شده است و تنها با کمی گرما از درگاه شارژ گوشی هوشمند شما می‌تواند این کار را انجام دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW