ابداع پانکراس مصنوعی برای درمان بیماران دیابتی

بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند. دیابت یک بیماری مزمن است که به علت عملکرد نامنظم پانکراس که مسئول تولید هورمون انسولین است، ایجاد می‌شود. انسولین به گلوکز خون اجازه می‌دهد تا وارد سلول‌های بدن ما شود و از آن برای تولید انرژی استفاده کند.

بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند. دیابت یک بیماری مزمن است که به علت عملکرد نامنظم پانکراس که مسئول تولید هورمون انسولین است، ایجاد می‌شود. انسولین به گلوکز خون اجازه می‌دهد تا وارد سلول‌های بدن ما شود و از آن برای تولید انرژی استفاده کند.

Radio Eram

FREE
VIEW