ابداع «هاد» برای دوچرخه‌ها

سیستم SoulRS می‌تواند فناوری هاد(HUD) یا نمایشگر جلو-سری را به کلاه ایمنی دوچرخه‌ها بیاورد.

سیستم SoulRS می‌تواند فناوری هاد(HUD) یا نمایشگر جلو-سری را به کلاه ایمنی دوچرخه‌ها بیاورد.

Radio Eram

FREE
VIEW