ابداع نخستین ژل ژن‌درمانی موضعی برای بهبود یک بیماری نادر پوستی

یک ژل که در «دانشگاه استنفورد» ابداع شده، نخستین ژل ژن‌درمانی موضعی است و می‌تواند به بهبود زخم‌های ناشی از یک بیماری نادر پوستی کمک کند.

یک ژل که در «دانشگاه استنفورد» ابداع شده، نخستین ژل ژن‌درمانی موضعی است و می‌تواند به بهبود زخم‌های ناشی از یک بیماری نادر پوستی کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW