ابداع ماده‌ای برای خداحافظی با یخ زدگی جاده‌ها

یک ماده افزودنی جدید که به آسفالت افزوده می‌شود، می‌تواند برای همیشه جاده‌ها را عاری از یخ نگه دارد. در واقع این میکروکپسول‌های حاوی نمک مبتنی بر سدیم استات هستند که می‌توانند تا سالها یخ را روی آسفالت ذوب کنند.

یک ماده افزودنی جدید که به آسفالت افزوده می‌شود، می‌تواند برای همیشه جاده‌ها را عاری از یخ نگه دارد. در واقع این میکروکپسول‌های حاوی نمک مبتنی بر سدیم استات هستند که می‌توانند تا سالها یخ را روی آسفالت ذوب کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW