ابداع “سیمان آنتی بیوتیکی” برای جلوگیری از عفونت استخوان

محققان "بیمارستان زنان بریگام" در مطالعه اخیرشان از ایجاد روشی جدید برای جلوگیری از عفونت استخوان پس از جراحی خبر داده‌اند.

محققان "بیمارستان زنان بریگام" در مطالعه اخیرشان از ایجاد روشی جدید برای جلوگیری از عفونت استخوان پس از جراحی خبر داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW