ابداع ریزباتری‌ها برای ربات‌هایی به سایز حشرات

پژوهشگران میکروباتری‌ها یا ریزربات‌هایی ساخته‌اند که می‌توانند ربات‌هایی به اندازه حشرات را تغذیه کنند.

پژوهشگران میکروباتری‌ها یا ریزربات‌هایی ساخته‌اند که می‌توانند ربات‌هایی به اندازه حشرات را تغذیه کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW