ابداع دوربین تراهرتز برای تصویربرداری بهتر

گروهی از مهندسان از سراسر دنیا موفق به ابداع یک سیستم دوربین جدید شده‌اند که برای تصویربرداری بهتر از طول موج تراهرتز استفاده می‌کند.

گروهی از مهندسان از سراسر دنیا موفق به ابداع یک سیستم دوربین جدید شده‌اند که برای تصویربرداری بهتر از طول موج تراهرتز استفاده می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW