ابداع حسگر گردن برای ارتباط کادر درمانی که ماسک به صورت دارند

محققان دانشگاه علم و فناوری "پوهانگ" در کره جنوبی یک حسگر شنوایی ابداع کردند که به افرادی مانند پزشکان که اکثرا از ماسک صورت استفاده می‌کنند، اجازه می‌دهد راحت‌تر ارتباط برقرار کنند.

محققان دانشگاه علم و فناوری "پوهانگ" در کره جنوبی یک حسگر شنوایی ابداع کردند که به افرادی مانند پزشکان که اکثرا از ماسک صورت استفاده می‌کنند، اجازه می‌دهد راحت‌تر ارتباط برقرار کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW